Øjenlæge René Duminski

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport

Kort CV om lægen

- Medicinsk embedseksamen Københavns Universitet vinter '80/'81.

- Speciallægeanerkendelse i øjensygdomme '87.

- Privatpraktiserende øjenlæge siden '87.