Laserbehandling for grøn stærHvad er grøn stær?

Grøn stær er en sygdom (glaukom), hvor øjets indre væsketryk er for højt (mere end 21 mmHg), hvilket kan medføre en beskadigelse af synsnerven. Dette medfører igen en langsom fremadskridende indskrænkning af øjets synsfelt som kan ende med total blindhed. Der findes dog også tilfælde af grøn stær, hvor øjentrykket er normalt og som overvejende skyldes dårlig blodgennemstrømning af synsnerven.
Der findes 2 hovedtyper af grøn stær. Den mest almindelige er åbenvinklet grøn stær. En sjælnere type (ca. 15 %) har snæverviklet grøn stær, hvor forkammeret er fladt (ofte hos langsynede).


Behandling af åbenvinklet grøn stær:

1. Medicamentel behandling med tryksænkende øjendråber som skal tages dagligt resten af livet, og som kan give visse bivirkninger.

2. Laserbehandling. Små lysspots af laserlys appliceres i øjets kammervinkel, som fungerer som afløbskanal for øjets indre væskecirkulation.
Dette medfører et forøget afløb og derved sænkes øjets tryk. Argonlaser (ALT = argon-laser-trabeculoplastik) var tidligere den mest benyttede metode. ALT medfører imidlertid en vis ardannelse i kammervinklen, hvorfor proceduren ikke kan gentages hvis trykket senere stiger. ALT bruges derfor overvejende som supplement til dråbebehandling i tilfælde af dårlig trykregulering. ALT er i dag forældet og er i stigende udstrækning erstattet af den nyere SLT (se nedenfor).

Selektiv-laser- trabeculoplastik (SLT) er en nyudvikling af laserbehandling for grøn stær. Styrken på lyset er imidlertid 6000x svagere end ved ALT. Samtidig har lyset den specielle egenskab, at det kun absorberes i kammervinklens pigmentstruktur og ikke efterlader nogen beskadelse af vævet. Lysets reaktion med pigmentet medfører en biokemisk reaktion som forøger væskeafløbet i kammervinklen.
øjets tryk sænkes herved med gennemsnitligt 25 % hos 75-85 % af behandlede patienter. Ofte vil en enkelt behandling være tilstrækkeligt til at normalisere trykket og i mange tilfælde vil tryksænkningen være permanent. Hvis trykket senere stiger igen kan laserbehandlingen gentages et ubegrænset antal gange uden at beskade øjet. SLT kan med fordel benyttes som first choice i stedet for øjendråber til patienter med let til moderat forhøjet øjentryk (21-30mmHg).
Før behandling dryppes øjet med pupilsammentrækkende, tryksænkende samt lokalbedøvende dråber. En behandlingskontaktlinse placeres på øjet. Lyset appliceres som beskrevet og vist i tegningen ovenfor. Behandlingen varer et par minutter og er smertefri.
SLT er en skånsom behandling. Forbigående synsgener eller ømhed i øjet nogle timer efter behandlingen skyldes ofte de pupilsammentrækkende dråber givet før behandlingen. Forbigående ændringer af læsesynet forekommer i enkelte tilfælde og plejer at forsvinde efter nogle uger.
Behandlingen er gratis under den almindelige danske sygesikringsordning.

3. Kirurgisk behandling bruges sjældent og kun til tilfælde af aggressiv grøn stær hvor trykket ikke kan reguleres tilfredstillende med dråber og eller laserbehandling.

Behandling af snævervinklet grøn stær (iridotomi):

Med en tynd laserstråle punkteres iris i den perifere del således at der fremkommer et usynligt hul. Der er nu skabt en nødventil for øjets indre kammervæske, således at man undgår anfald af ekstremt høje tryk (akut grøn stærs anfald).
Før behandlingen dryppes øjet med pupilsammentrækkende- samt lokalbedøvende dråber. Behandlingen varer undet 1 minut og giver en kortvarig let huggende smerte (som et nålestik).
Forbigående synsgener eller ømhed i øjet nogle timer efter behandlingen skyldes de pupilsammentrækkende dråber.
Komplikationer er sjældne (lille forbigående siveblødning fra perforationshullet kan forekomme).
Behandlingen er gratis under den almindelige danske sygesikringsordning.